Incasso’s, wat zijn dat?

Een incasso is een juridische term. Dit gaat over het innen van een openstaande betaling bij een debiteur door een schuldeiser. Er zijn ontzettend veel stappen tijdens dit proces. Als de debiteur niet wil meewerken, dan kan de schuldeiser juridische hulp aanvragen. Maar hoe kun je het incassobureau inschakelen? En wat houdt een incasso in? In dit artikel geven je allerlei informatie over dit onderwerp. 

Waarom is een incasso noodzakelijk?

Incasso’s zijn noodzakelijk in het financiële leven. Maar waarom eigenlijk? Een schuldeiser moet verschillende schulden kunnen innen, alleen zo zorgt hij er namelijk voor dat hij zijn financiële situatie kan behouden. Daarom is het voor de debiteur wettelijk verplicht om te betalen. Als een debiteur hier niet aan wilt meewerken, dan kun je dus juridische hulp inschakelen. 

Hoe begint het proces van een incasso?

Als je een incasso maakt, begin je meestal met het versturen van een brief. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat dit met een e-mail gebeurd. In deze brief staat hoeveel geld de debiteur de schuldeiser schuldig is. Ook staat er een deadline waarop het geld betaald zal moeten zijn. Meestal staat er op de brief wat er gebeurd als je het geld niet op tijd overmaakt. Soms is er ook een incassokosten percentage te zien. 

Wat als de debiteur weigert te betalen?

Als de debiteur weigert te betalen, dan kan er eerst telefonisch contact worden opgenomen. Tijdens dit contact zal op een respectvolle manier gepraat moeten worden over waarom het bedrag nog niet betaald is. Als hij nog weigert te betalen, dan kan er een incassobureau worden ingeschakeld. 

Wat is een incassobureau?

Een incassobureau helpt de schuldeiser als de debiteur weigert te betalen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het innen van allerlei openstaande schulden. Doordat het bureau de rechten van beide personen in acht neemt, treedt het op als een tussenpersoon tussen de schuldeiser en de debiteur. Het incassobureau zal gesprekken met beide partijen uitvoeren over de schuld. Als dit niet helpt, dan kan juridische hulp ingeschakeld worden. 

Welke juridische stappen kun je nemen?

Als niks ervoor zorgt dat de debiteur gaat betalen, dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. De rechtbank kan bijvoorbeeld besluiten om een deurwaarder naar de debiteur toe te sturen. Deze zal bezittingen van de debiteur in beslag nemen als hij weigert te betalen. Hierdoor zorg je ervoor dat je jouw geld sowieso terug krijgt. Als je een juridische stap wilt nemen, zul je eerst een dagvaarding moeten inleveren. De rechtbank zal dan bepalen of de debiteur wordt opgeroepen. 

Waarom is het belangrijk dat je snel handelt?

Als debiteur is het belangrijk dat je snel handelt wanneer een incasso wordt ingediend. Je zult namelijk de schuld voor de deadline moeten betalen. Anders moet je voor de rechter verschijnen. Ook de schuldeiser zal snel moeten handelen, hij moet ervoor zorgen dat hij op tijd een rechtszaak aanvraagt, anders verliest hij veel geld. Het is dus erg belangrijk dat je op tijd handelt als het om een incasso gaat.